مرده پزشکی محققان مشاهده مطالعه افسردگی

مرده: پزشکی محققان مشاهده مطالعه افسردگی انگلیسی اخبار پزشکی

گت بلاگز اخبار پزشکی تاثیر چاق‌کنندگی داروهای افسردگی

بررسی‌ اخیر محققان انگلیسی حاکی از ارتباط بین مصرف طولانی مدت داروهای افسردگی و زیاد کردن وزن است. 

تاثیر چاق‌کنندگی داروهای افسردگی

تاثیر چاق کنندگی داروهای افسردگی

عبارات مهم : پزشکی

بررسی اخیر محققان انگلیسی حاکی از ارتباط بین مصرف طولانی مدت داروهای افسردگی و زیاد کردن وزن هست.

به گزارش ایسنا، محققان انگلیسی در مطالعه ای مشاهده کردند مصرف طولانی مدت داروهای افسردگی با گذشت وقت موجب می شود وزن فرد زیاد شود.

در این بررسی اطلاعات پزشکی ۲۹۴ هزار و ۷۱۹ فرد ۲۰ ساله و بالاتر که شاخص توده بدنی (BMI) آنان سه نوبت یا زیاد ثبت شده است بود، مورد مطالعه قرار گرفت. بر اطلاعات پزشکی این افراد از سال های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۴ نظارت شد تا مشخص شود آیا مصرف داروهای افسردگی با گذشت وقت موجب زیاد کردن وزن می شود؟

تاثیر چاق‌کنندگی داروهای افسردگی

همچنین محققان فاکتورهایی که می توانند روی زیاد کردن وزن تاثیر بگذارند از قبیل سن، دیابت، استعمال دخانیات و مبتلا شدن به بیماری سرطان مورد بررسی قرار دادند. محققان انگلیسی مشاهده کردند به رغم وزن بیمار در وقت شروع درمان، مصرف طولانی مدت داروهای افسردگی با زیاد کردن وزن همراه است.

یکی از محققان ارشد این مطالعه در توضیحاتی گفت: بیمارانی با وزن طبیعی زیاد احتمال دارد دچار اضافه وزن شوند. همچنین بیماران مبتلا به اضافه وزن که با داروهای افسردگی تحت درمان بودند زیاد در معرض چاقی هستند.

بررسی‌ اخیر محققان انگلیسی حاکی از ارتباط بین مصرف طولانی مدت داروهای افسردگی و زیاد کردن وزن است. 

میرتازاپین، دولوکستین، سرترالین، ونلافاکسین، سیتالوپرام و فلوکستین از جمله داروهایی بودند که در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند و مشاهده شد بعضی از داروها زیاد روی زیاد کردن وزن تاثیر می گذارند.

به گزارش مدیکال دیلی، محققان انگلیسی اظهار داشتند: علت این زیاد کردن وزن را مسئله می توان توضیح داد لیکن اغلب اوج رفتن وزن خود نشانه افسردگی هست. همچنین ممکن است بعد از شروع درمان، وزن فرد به هر دلیلی زیاد کردن پیدا کند سپس بیمار افسرده تر شده است و این تناوب استمرار پیدا می کند.

واژه های کلیدی: پزشکی | محققان | مشاهده | مطالعه | افسردگی | انگلیسی | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog